Flytta utomlands – och vidga vyerna

Hej, har du funderat på att flytta utomlands för att plugga eller jobba? Kolla vårat artiklar på denna sidan så får du lite matnyttiga råd som kan göra det enklare för dig.Att flytta utomlands kan te sig som ett stort steg för många. Det är lätt att känna sig bekväm i det trygga Sverige där allt fungerar som man är van vid. Kanske är det släkt och vänner som gör att det är lättare att bo kvar – eller så är det jobbet och hemmet som hindrar tankarna på en flytt. Även om man inte ska underskatta värdet i att ha en trygg bas kan det också komma mycket gott ur att ta sig ur sin trygghetszon ett tag och utforska nya världar. Det är på det sättet som du har möjlighet att växa som människa – på flera sätt.Att flytta utomlands kan ge dig specifika och tydliga kompetenser som du inte hittar på hemmaplan. Det kan exempelvis handla om en särskild utbildning som bara existerar i ett särskilt land. I detta fall kan du konkretisera precis vad värdet ligger i att flytta utomlands – det hjälper dig att tillskansa dig kunskaper som du inte kunde få på hemmaplan, vilket i sin tur ger dig möjlighet att kunna få ett jobb du inte hade varit behörig för annars. Samma sak gäller förstås då och då i karriären. När ett jobb dyker upp som saknar motsvarighet hemma i Sverige finns det goda skäl att flytta över landsgränserna och skaffa sig en erfarenhet. Det kan göra ditt CV betydligt bättre och det ger dig kunskaper inom en rad områden.Samtidigt är kanske de största lärdomarna av att flytta utomlands omöjliga att kvantifiera eller enbart beskriva i några ord. När du drar upp rötterna och väljer att åka till ett nytt land kommer du att utvecklas även som människa, inte bara inom jobb eller skola. Det är i mötet med nya kulturer och människor som du kan få ett tydligare perspektiv på ditt eget liv – och det brukar hjälpa när det gäller personutveckling. Chansen är stor att du återvänder till Sverige som en lite vidsyntare och öppnare människa som har fått fler referensramar för hur livet kan se ut.